Vad händer med avfallet?

Bruna Påsen
Avfallet körs till Tekniska verken i Linköping där bruna påsen rötas och blir till biogas, som används till drivmedel för bilar och bussar.

Soppåsen
Restavfallet från det gröna kärlet används som bränsle i Tekniska verkens fjärrvärmeframställning och blir genom det värme för Linköpingsborna

Glas
Glasprodukter transporteras till före detta glasbruket i Hammar, sorteras, krossas och används om ny råvara vid nyproduktion av glasförpackningar och isoleringsmaterial.

Metall
Metallförpackningar smälts ner och blir nya metallprodukter. Genom återvinning sparas 75-95% av energin

Tidningar
Tidningar och trycksaker återvinns och blir nya pappersprodukter.

Förpackningar
Pappersförpackningar skickas till Fiskeby Board pappersbruk där det återvinns och blir till nya förpackningar och ytskick på gipsskivor.

Plast
Plastförpackningar återvinns och blir bland annat sopsäckar och kabelskydd.

Grovavfall
Grovavfallet sorteras ytterligare och återanvänds inom flera områden. Till exempel rent trä (utan färg eller impregnering) som flisas och skickas till värmeverket på Idbäcken för förbränning. Där återvinns energin och blir till el och värme.Metallskrot skickas till särskilda mottagare, tegel jord och sten krossas och blir täckningsmaterial vid till exempel vägbyggen. Många fler material kan återvinnas, till exempel fönsterglas. De skärs ut ur ramen och skickas till glasbruk för att bli ny glasråvara.

Farligt avfall
Farligt avfall sorteras på Björshult och skickas vidare för destuktion vid SAKAB utanför Kumla. Startbatterier skickas till Boliden Bergsjö i Landskrona för återvinning av bly

Elavfall
En hel del av det elektriska och elektroniska avfallet plockas isär för hand för att kunna återanvändas. Såväl plast som metaller skickas vidare för återvinning.

Trädgårdsavfall
Trädgårsavfall flisas och koposteras

Deponi
Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information