Vem ansvarar för vad?

Oxelösunds kommun
Det är kommunstyrelsen som har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Kommunens renhållningsansvar omfattar hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Avfall som omfattas av producentansvar, såsom tidningar och olika förpackningar ingår inte i kommunens renhållningsansvar. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1603) , föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken. Vid sidan av miljöbalkens bestämmelser gäller även kommunens renhållningsordning.

Oxelö Energi
Hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Oxelö Energi. Oxelö Energi har i sin tur anlitat Broms Renhållning  för hämtning av hushållsavfall.

Återvinningsstationer
I Oxelösund finns det 6 stycken återvinningsstationer som Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för.

Återvinningscentral
Oxelö Energi driver en bemannad återvinningscentral på Föreningsgatan 43.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se