Loggan för Oxelösunds kommun

Beställning företagskort

Från och med den 1 januari 2023 ska företag betala för sina besök på återvinningscentralen. Detta för att alla företag ska bära kostnaden för det avfall de slänger.

Handläggningstiden är 5 arbetsdagar, beställ gärna flera kort åt gången.

Här beställer du som företagare företagskort till Återvinningscentralen.