Brannäs våtmark

Brannäs våtmark ligger på en halvö i Örsbaken, mellan Oxelösund och Nyköping. Våtmarken anlades 1993 på ett område av låglänt skog och gammal åkermark och är den första fullskaleanläggningen i sitt slag i Skandinavien. Den tjänar idag som ett tredje reningssteg i avloppsvattenreningen. Vad ingen kunde ana när våtmarken anlades är det rika fågelliv och stora naturvärde som våtmarken skulle komma att ge tillbaka. För att ge allmänheten möjlighet att enkelt kunna ta del av denna biologiska mångfald, som våtmarken erbjuder, finns en cirka två kilometer lång vandringsled, som tar vandraren ända fram till våtmarkens utlopp i Östersjön. Utmed leden finns informationsskyltar, som berättar om natur och kultur i området. Det har även iordningsställts ett antal utkiks- och rastplatser utmed vandringsleden.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se