Vattnets väg

Oxelösunds dricksvatten är ett bland-vatten och består av hälften sjövatten och hälften grundvatten. 
Vattnet kommer från vattenreningsverket vid Högåsen som ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF / Nyköping-Oxelösund Vattenverks Förbund).
Vattenverket producerar cirka 15 000 m3 per dygn Oxelösund och Nyköping har gemensamt ledningsnät för vatten.
I och med detta och då Nyköpings vattentorn ligger högre än Oxelösunds så är det vattentornet i Nyköping som trycker upp vattnet i Oxelösunds vattentorn.

Vattenfakta
•2 833 kunder
•1 300 000 m3 (cirka) dricksvatten levereras per år
•1 700 000 m3 (cirka) avloppsvatten renas per år
•107 km vattenledningar
•89 km spillvattenledningar
•75 km dagvattenledningar
•2 st ventilkammare
•1 st vattentorn
•51 st pumpstationer
•1 st avloppsreningsverk med våtmark

Avloppsreningsverket

I Oxelösund finns cirka 107 km spillvattenledning. Ledningarna består av betong-, PVC- och plaströr (polyeten). För att få fram avloppsvattnet till avloppsreningsverket finns ett 50-tal pumpstationer som lyfter vattnet över delar med höglänt terräng. Vidare sköter Oxelö Energi driften av ett 40-tal så kallade villapumpstationer.

Efter avloppsreningsverket fortsätter reningsprocessen via Brannäs Våtmark.

 

 

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se