Hur får jag vatten om det är en störning i leveransen av vatten?

Om området där du bor blir utan dricksvatten, antingen på grund av en skada i ledningsnätet eller att vattnet har blivit förorenat, och inte längre är drickbart. Då ställer Oxelö Energi ut vattentankar om inte felet kan åtgärdas inom rimlig tid.

Vart ställs vattentankar ut?
Skulle det värsta hända och en eller flera kommundelar blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart, kommer vattentankar att placeras ut på förutbestämda platser i de områden där behovet finns. Vid mindre händelser placeras nödvattnet i närhet till drabbat område. Vid större händelser placeras nödvatten ut enligt kartan som finns till höger under mer information.

Vem får vatten först?
De som är mest sårbara vid avsaknad av vatten får vatten först. Våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka vårdas, är därför de som i första hand kommer att förses med vattentankar. Beroende på hur omfattande felet är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

Påfyllning av tankarna
Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns. Vattnet hämtar du i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i.
Vid en situation där det är brist på vatten gäller ransonering och vattenbehovet beräknas till tre liter per person och dygn.

Förorenat dricksvatten
Om vatten finns i kranen men har blivit förorenat gäller att vattnet kokas upp ordentligt och får svalna innan det används i matlagning eller som dryck.

Tips för att klara vattenbehovet

Hygienvatten
För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ber vi dig hämta vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.

Djurhållning
För att förse större djur såsom hästar med vatten, ombedes du som är djurägare använda vatten från vattendrag eller kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg! 

Platser där nödvatten ställs ut. Karta under Mer information

Vid mindre händelser placeras nödvattnet i närhet till drabbat område. Vid större händelser placeras nödvatten ut enligt följande:

1. Björntorp (Ej för allmänheten, avsed för äldreboende, matbespisning)
2. Centrum, Prismans parkering
3. Frösäng, Parkering mataffär
4. Ramdalen, Parkering Ramdalens IP (11m3 tank)
5. Sunda, Parkering mataffär
6. Peterslund, g:a kiosken Nyponvägen

De sekundära placeringarna kommer vara tillgängliga 24 till 30 timmar efter större händelse.

7. Inskogen, Isakslundsvägen
8. Norra Peterslund, Hagtornsvägen
9. Danvik, Näsuddsvägen
10. Jogersö, Jogersövägen parkering koloniområde
11. Stenvik, Stenviksvägen parkering bad
12. Femöresund, Strandvägen parkering Båt och Motor
13. Sjögatan 3, Parkering Centralförrådet

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information