Översvämning

Att få översvämning i sin källare är obehagligt och innebär en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag uppväger aldrig de problem och skador du drabbas av. Om du drabbas

•Bryt all elektrisk ström i de översvämmande lokalerna. Se dock till att eventuell dräningeringspump inte stannar.
•Flytta om möjligt fuktkänsliga möbler och värdeföremål.
•Skaffa hjälp med länspumpning. Du kan få hjälp av Räddningstjänsten.
•Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador.
•Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
•Anmäl översvämningen till oss på Oxelö Energi telefon 0155-388 40. Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet
•Hur kom vattnet in?
•Hur högt har vattnet stått?
•Vilka åtgärder vidtog du?


Källare med garage eller annan ingång ? Har du källare med garage eller annan ingång, tänk då på att se till att golvbrunnen är rengjord. Om inte dagvattensystemet kan leda bort allt vatten finns risk att vatten rinner in och vidare in i källaren

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information