Sommarvatten

Sommarvattennäten är påkopplade från vecka 15 till och med vecka 43 om väderlek och tjälen i marken tillåter det. Oxelö Energi informerar fritidshusägare om tider för påställning samt avstängning av sommarvatten.

Öppnas ventiler under den period då sommarvattnet är avstängt är det fastighetsägare samt ledningsägare som ansvarar för eventuella skador på ledningar, vattenmätare med mera.

Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de utsätts för kyla. För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten.

Vad kostar det att ställa på och stänga av sommarvatten?

  • Påställning och avstängning av sommarvatten ordinarie period, vecka 15 -vecka 43, ingen avgift för kund
  • Påställning av sommarvatten innan vecka 15, avgift 699 kr
  • Avstängning av sommarvatten efter vecka 43, avgift 699 kr
  • Fastighetsägare faktureras enligt gällande prislista för sommarvatten. Prislista kan du läsa här

Tänk på att det är du som fastighetsägare samt ledningsägare som ansvarar för eventuella skador på ledningar, vattenmätare med mera om sommarvatten kopplas på utanför ordinarie period.

För leverans av sommarvatten gäller Allmänna bestämmelser för brukande av Oxelösunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Läs mer här

Fastighetsägare och ledningsägares ansvar

• Fastighetsägaren ska på sin del av sommarvattenservisen utanför huskroppen montera en egen avstängningsventil och en avtappningsanordning. Finns tappkran utanför huset kan denna fungera på samma sätt som ovan beskrivna avstängningsventil. Fastighetsägaren ansvarar för att denna är stängd och håller tätt.

• Vid sommarvattenledningar som ägs gemensamt av flera fastighetsägare eller förening ska avstängningsventil och avtappningskran monteras på den gemensamma ledningen efter Oxelö Energis avstängningsventil (anvisad anslutningspunkt).

• Fastighetsägare eller föreningar ansvarar för att den egna avstängningsventilen stängs respektive öppnas.

• Uppkommer vattenskador eller andra skador på grund av att fastighetsägares eller förenings avstängningsventil inte är stängd, ansvarar Oxelö Energi inte för detta.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Har du frågor om sommarvatten?

Vid frågor om sommarvatten kontakta
jonny.jakobsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se