Vattenkvalité

Vatten är klassat som ett livsmedel och går därmed under Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Det finns även finns en vägledning till föreskrifterna.

Dricksvattnet kontrolleras regelbundet och är normalt av mycket god kvalitet. Vid ledningsbrott eller andra störningar som innebär att vattnet ändrar riktning kan det hända att partiklar som avlagrats i ledningssystem rycks loss, vilket missfärgar vattnet. Dessa partiklar består av järn och mangan, därav den mörkbruna färgen. Vattnet är således inte hälsofarligt trots det oaptitliga utseendet. Vad vi gör vid dessa tillfällen är att vi spolar ledningarna och du kan göra detsamma för att bli av med missfärgningen.

Mjukt eller hårt vatten i Oxelösund?

För att dosera rätt mängd tvättmedel när du ska tvätta är det viktigt att känna till vattnets hårdhetsgrad. Oxelösunds dricksvatten är medelhårt och ligger oftast kring 6,5 dH och 8,4 i pH

Vattenkvalitén i Oxelösund

Oxelö Energi har ett samarbete med SSAB och Oxelösunds Hamn för att på ett professionellt sätt undersöka vattenkvalitén i kustvattnet runt Oxelösund. Detta för att få ett gemensamt dokument samt för att fullfölja våra åtaganden vad det gäller egenkontrollen. Genom samarbetet får vi mer för pengarna och en plats för att diskutera vattenkvalitén i vårt närområde. Undersökningarna samt sammanställningarna utförs av Kustvattenvårdsförbundet och Stockholms universitet. Detta gör att vi både får bakgrundsdata och referensdata och får på det viset lättare att härleda eventuell påverkan. Analyserna sammanställs en gång per år.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se