Hur läser du av din vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet. Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, baserad på föregående årsförbrukning. Du som fastighetsägare läser av mätarställningen och rapporterar den till oss minst en gång per år, men gärna oftare. Att betala fakturor för preliminär förbrukning är inte bra över en längre tid. Då kan nästa avläsning bli en kostsam överraskning.

Du kan antingen ringa eller mejla din mätarställning till Kundcenter. Genom att läsa av din mätarställning regelbundet vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning.

Blankett för årsavläsning skickas ut under våren, enbart till de kunder som inte själva under året registrerat sin mätarställning via hemsidan eller via kontakt med kundcenter.

Vem ansvar för vad?

Vattenmätaren är Oxelö Energis egendom. Allt övrigt, ventilen före och efter mätaren samt mätarkonsolen är ditt ansvar som fastighetsägare.

Vattenmätaren byts ut vart 10:e år

Vattenmätaren ska regelbundet kontrolleras för att säkerställa att rätt volym har registrerats. Det innebär att Oxelö Energi byter ut vattenmätarna vart 10:e år enligt SWEDAC föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vattenmätare enligt STAFS 2007:2 5§ 5 §*

I Oxelösund finns cirka 2 800 stycken så kallade villamätare och Oxelö Energi byter ut cirka 300 hundra om året. I samband med att vattenmätaren byts ut kommer det installeras fjärravlästa mätare. Bytet beräknas vara klart i hela kommunen 2025. Fram till 2025 kommer självavläsnings blankett att skickas ut till dig som inte själv registrerat din mätarställning.

*Utesittningstiden för kallvattenmätare är längst – 10 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) av högst 2,5 m3 /h alternativt ett permanent flöde (Q3) av högst 4 m 3 /h samt – 5 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) över 2,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (Q3) över 4 m3/h.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se