Hur ska vattenmätaren placeras för att platsen ska vara godkänd?

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vattenmätaren sitter på inkommande vatten och är oftast placerad i tvättstuga, badrum eller i källaren där vattenanslutningen kommer in. För att Oxelö Energi ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service är det viktigt att mätaren är lättåtkomlig. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarplatsen uppfyller de krav som ställs. Vattenmätaren är Oxelö Energis egendom. Allt övrigt, ventilen före och efter mätaren samt mätarkonsolen är ditt ansvar som fastighetsägare.

Bilden visar en korrekt installation med mätarkonsol och avstängningsventiler.  

Krav på mätarplats

  • Fritt utrymme runt mätaren Det ska vara enkelt att komma åt att byta mätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.

  • Skyddad plats Mätarplatsen ska vara i ett utrymme där mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste vara uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Väggar och golv kring mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten och helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

  • Mätarkonsol För att mätarplatsen ska vara godkänd ska mätaren vara fast monterad i en mätarkonsol för att enkelt kunna bytas utan att skada övrig VA-installation. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta monteringen av mätarkonsolen. Oxelö Energi tillhandahåller mätarkonsolen utan extra kostnad. Har du en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol ska du låta montera en i efterhand för att din mätarplats ska bli godkänd.

 

Godkänd eller underkänd mätarplats

Det är driftteknikerna från Oxelö Energi som avgör om mätarplatsen är godkänd för mätarbyte. Om mätarplatsen underkänns kan det till exempel bero på att:

• Mätarplatsen uppfyller inte ställda krav på utrymme, plats eller rätt mätarkonsol

• Jordklammer från elinstallation är monterad på kopplingshylsorna – vid byte finns stor risk att mätarteknikern kan få ström genom sig.

• Ledningarna till och från mätaren är rostangripna – risk för läckage om ledningarna är rostangripna.

• Ledningen vid mätaren är inte klamrad – ledningen måste vara klamrad annars finns en risk för att den går sönder när man tar bort mätaren ifrån ledningen.

Vad händer om mätarplatsen blir underkänd?

Om din mätarplats blir underkänd får du information om vad som behöver åtgärdas. Som fastighetsägare behöver du då kontakta en VVS-firma och boka en tid för att få hjälp med att åtgärda bristerna. Inom två månader från dagen för underkännande så måste du kontakta oss och boka en ny tid för mätarbyte. Om du inte kontaktar oss inom två månader och bokar en ny tid för mätarbyte så kan vi enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) koppla bort din fastighet från det kommunala VA-nätet på grund av bristande underhåll.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för både åtgärd och kostnad. Kontakta oss när du bokat en tid med en VVS-firma för åtgärd så kan vi i många fall byta mätaren samtidigt som din mätarplats åtgärdas.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se