Vattenmätare

Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, baserad på föregående års förbrukning. Som kund kan du, om du själv vill, närsomhelst under året ringa eller mejla in din mätarställning till kundcenter.  För att stämma av mot verklig förbrukning avläses mätarna en gång per år. Blankett för ifyllnad skickas enbart ut till de kunder som inte själva registrerar sin vattenförbrukning via hemsidan. Mätare och bygel är Oxelö Energis egendom. Ventiler tillhör fastighetsägaren. Vattenmätaren ska regelbundet kontrolleras för att säkerställa att rätt volym har registrerats.

Enligt Boverket ska kallvattenmätare kontrolleras med avseende på felvisning med ett intervall av längst
•10 år för mätare med ett nominellt flöde av högst 2,5 m3/h (villamätare)
•5 år för mätare med ett nominellt flöde av högst 10 m3/h samt
•5 år för mätare med ett nominellt flöde över 10 m3/h

I Oxelösund finns cirka 2 700 stycken så kallade villamätare och Oxelö Energi byter ut cirka 300 hundra om året. I samband med att vattenmätaren byts ut installeras ett återströmningsskydd. Detta för att säkerställa att inte vatten från den egna fastigheten ska kunna tränga ut i ledningssystemet vid eventuella fel på fastighetens va-installationer.

Vi har påbörjat att byta ut vattenmätarna till fjärravlästa mätare, detta arbete kommer att pågå till cirka 2025. I och med bytet till fjärravläsning kommer vi att byta ut din elmätare så att avläsningen av vattnet kommer att fungera. I framtiden behöver du inte läsa av din vattenmätare manuellt utan det kommer vi att sköta åt dig. Tills detta fungerar fullt ut ber vi dig fortsätta läsa av vattenmätaren manuellt som tidigare. Bytet medför inga kostnader och vi tar kontakt med dig när det är dags att byta mätare.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se