Ansvarsområde

Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen består bland annat av ventilkammare, ledningsnät, vattentorn, pumpstationer och avloppsreningsverk med våtmark.

I ledningsnätet ingår även allmänna delar av serviceledningar fram till olika förbindelsepunkter, varifrån ansvaret går över till fastighetsägarna.

Oxelö Energi ansvarar även för bortledandet av avloppsvattnet. Spillvattennätet slutar vid avloppsreningsverket där avloppsvattnet renas. Sista steget i reningen sker genom att avloppsvattnet leds genom våtmarken på Brannäshalvön. Efter våtmarksreningen släpps vattnet ut i Örsbaken.

Kontakt för sidan: Kundcenter