Ansvarsområde

Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen består bland annat av ventilkammare, ledningsnät, vattentorn, pumpstationer och avloppsreningsverk med våtmark.

I ledningsnätet ingår även allmänna delar av serviceledningar fram till olika förbindelsepunkter, varifrån ansvaret går över till fastighetsägarna.

Oxelö Energi ansvarar även för bortledandet av avloppsvattnet. Spillvattennätet slutar vid avloppsreningsverket där avloppsvattnet renas. Sista steget i reningen sker genom att avloppsvattnet leds genom våtmarken på Brannäshalvön. Efter våtmarksreningen släpps vattnet ut i Örsbaken.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se