Nyheter från Oxelö Energi

Published:

SSAB utreder fossilfri produktion

SSAB har startat en utredning angående en eventuell avveckling av masugnarna och koksverket alternativt att behålla nuvarande struktur. Projektet har...

Läs mer
Published:

Låt någon återvinna dina gamla glasögon.

På återvinningscentralen, Föreningsgatan, finns nu möjlighet att lämna in glasögon för återvinning. Insamlingen sker i samarbete med Lions i...

Läs mer
Published:

2 februari- internationella våtmarksdagen

Internationella våtmarksdagen markerar dagen för antagandet av konventionen om våtmarker, som togs 2 februari 1971. Överenskommelsen kom till för att...

Läs mer
Published:

Halverat matavfall i Ramdalsskolan med hjälp av EKOvågen

Ramdalsskolan och Breviksskolan deltog i projektet EKOvågen där matavfallet vägdes under en två terminer, detta för att minska mängden skolmat som...

Läs mer
Published:

Försenad leverans av 80-liters kärl

Leveransen av de nya 80-liters kärlen är försenad vilket innebär att de kunder som beställt dessa mindre kärl tillsvidare behåller sina gamla kärl....

Läs mer