Hushållsavfall- bruna och gröna tunnan

Sortera själv - spara miljön. Genom att du sorterat själv på plats redan innan vi hämtar dina sopor slipper vi ett led i sophanteringen. Detta bidrar i sin tur till minskade transporter och en bättre miljö

Du som bor i egen fastighet har en brun och en grön tunna på din tomt. Bor du i lägenhet finns en brun och grön tunna på en gemensam plats.

Ditt matavfall kastar du i den bruna tunnan och i den gröna tunnan hamnar endast det avfall som du inte kunnat sortera ut på annat sätt. Ett mått på hur bra du är på att källsortera är hur mycket sopor du har kvar i soppåsen därhemma.

Har du lite i soppåsen? Bra jobbat!
Du har bevisat att du är världsmästare i källsortering!

Ordinarie hämtningsdagar

Det bruna och det gröna sopkärlet töms varannan vecka. Förvara gärna kärlen bredvid varandra. Avgiften för gångavstånd är detsamma för gångavstånd. Undvik att placera kärlen i direkt solljus då för mycket värme gör att nedbrytning av avfallet går snabbare och ger dålig lukt. Flytta om möjligt in kärlen i skuggan under den varmare delen av året. Här kan du läsa vilka dagar dina sopor hämtas. Länk till annan webbplats.

För allas trevnad behöver kärlen regelbundet rengöras. Tvättvattnet kan tömmas på gräsmattan eller grusgången om inget avlopp finns.

Bor du i villa knyter du valfri plastpåse om det bruna kärlet på tömningsdagen vilket signalerar till vår entreprenör att de ska lämna kvar en rulle med plastpåsar hos dig.

Bor du i samfällighet kan föreningen beställa påsar hos oss på kundcenter, telefon 0155-388 40.

Bor du i flerfamiljshus, kontakta din fastighetsägare som skall tillhandahålla påsar till sina hyresgäster.

Är du fastighetsägare, meddela kundcenter 0155-388 40 i god tid för utkörning av ert årsbehov.

Sommarstugeföreningar kan inför sommarsäsongen själva ansvara för avhämtning av påsar till sina medlemmar. Beställning görs till kundcenter 0155-388 40.

Påsarna finns också för utlämning för enskilt bruk på återvinningscentralen.

Nya krav på godkända påsar för matavfall

En stor del av det insamlade matavfallet behandlas i biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. Från och med 1 januari 2023 får endast godkända insamlingspåsar tas emot av biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. En godkänd insamlingspåse är certifierad enligt EN13432 eller utvärderad för kontakt med livsmedel enligt (EC) No 1935/2004. Detta innebär att kommuner som vill lämna sitt matavfall till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel måste kunna visa ett intyg, eller liknande, som styrker att insamlingspåsen uppfyller de nya kraven. 

Bakgrunden till beslutet handlar om att biogödsel måste hålla hög kvalitet för att bibehålla dagens höga krav och för att säkerställa att inte oönskade ämnen kan läcka till biogödseln.

Oxelösunds kommun transporterar sitt matavfall till Tekniska verken i Linköping där kravet måste vara uppfyllt.

Tips från Oxelö Energi.

Fastnar dina matavfallspåsar i botten av kärlet?

Om matavfallspåsarna fryser fast i kärlet kan det bero på att de är blöta eller fuktiga när de läggs i kärlet. För att undvika att de fryser fast kan du använda dig av tipsen nedan

  • Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.

  • Använd matavfallskorgen som du har fått av oss så att fukten kan avdunsta från påsen. Om du saknar en matavfallskorg, kontakta kundcenter.

  • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen, alternativt använd dubbla påsar.

Vill du byta kärl till ett större eller mindre, kontaka Kundcenter på telefon 0155-388 40 eller via mejl oxeloenergi@oxelosund.se så hjälper vi dig

Vill du ha upphåll i din hämtning av hushållsvfall måste du först kontakta Oxelösunds kommun för att få ett delegationsbeslut. Efter det kan vi lägga in i sytemet att du inte ska bli fakturerad.

Vill du börja kompostera ditt hushållsvfall måste du först kontakta Oxelösunds kommun för att få ett delegationsbeslut. Efter det kan vi lägga in i systemet att du inte ska bli fakturerad.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer