Minimera ditt avfall

Har du tänkt på att det du själv tycker är en sopa och är på väg att slänga faktiskt kan vara en skatt för någon annan? En sopa kan ju faktiskt vara vad som helst. Det är en sak som du vill göra dig av med för att du inte längre vill ha den.

Det är först när du väljer att kasta den som den blir en sopa eller avfall. För att avfallet ska bli en resurs i återvinningskedjan är det viktigt att du som konsument sorterar och lämnar avfallet på rätt ställe, först då kan det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Avfallstrappan

I Oxelösund är vi duktiga på att ta hand om vårat avfall. Nu står vi inför den stora utmaningen att hantera de ökande avfallsmängderna. Hjälp oss att minska avfallet! Avfallstrappan EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering

Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

2. Återanvänd

Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. Återvinn material

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall

4. Återvinn energi genom förbränning

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

Som ett sista alternativ ska deponering väljas.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer