Invasiva arter

Invasiva arter är växter som tagit sig till Sverige med hjälp av människan, de kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden.

Visst kan vi tycka de är vackra och en härlig blomsterprakt. Men arterna vresros, jätteloka, parkslide, blomsterlupin och jättebalsamin är så kallade invasiva arter och är därmed ett hot mot vår biologiska mångfald. Ofta bildar de stora täta bestånd där inga andra växter får plats. De flesta invasiva växtarter är importerade trädgårdsväxter som helt enkelt har rymt ut i naturen.

Hur ska invasiva växter hanteras?

Invasiva växtarter ska inte ligga bland vare sig vanligt trädgårdsavfall eller på din kompost. De måste till förbränning för att inte sprida sig vidare. Det är även helt förbjudet att tippa eller dumpa trädgårdsavfall i naturen av samma skäl.

På återvinningscenteralen kan du lämna in växterna, i väl förslutna säckar så att fröerna inte sprider sig. Kontakta personalen för korrekt hantering.

Vanlig invasiva växtarter är blomsterlupin, parkslide, vresros, jätteloka och jättebalsamin.

Vill du veta mer om invasiva växtarter så hittar du allt du behöver veta på Naturvårdsverkets hemsida naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

ts
Lekpark nedre frösäng
Vresros
Bild fastighet nedre frösäng
Balsamin

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer