Töm säcken! - inga osorterade säckar

Visste du att nästan 50 % av det som slängs i containern för "Energiåtervinning" är material som istället skulle kunna återvinnas och bli en ny resurs om det sorterades rätt? Rätt sortering innebär därmed att mängden råvaror som används vid framställning av nya produkter minskar vilket i sin tur ger en minskad klimatpåverkan.

50% resurser göms i din säck! Hjälp oss att hitta dem!

Allt material som du slänger på återvinningscentralen måste du sortera i de olika containrarna. I Oxelösund är vi duktiga på att sortera men i containern för energiåtervinning hamnar fortfarande säckar och kartonger med avfall som egentligen kan sorteras ut och återvinnas. Därför säger vi numera – ”Nej tack till osorterat avfall”. Detta innebär att personalen på återvinningscentralen kan be dig att tömma säcken och se över om det är något som kan sorteras ut och bli en ny resurs. Syftet är att avfall som kan sorteras och återvinnas ska hamna där det hör hemma och inte i energiåtervinning.

Du kan fortfarande använda till exempel säckar eller kartonger för att transportera avfallet, men när du kommer till återvinningscentralen ska allt ditt avfall sorteras så mycket som är möjligt. Säckar eller kartonger som använts för transport ska även det lämnas i avsedd container eller behållare.

Det här får du kasta i energiåtervinning

I det energiåtervunna avfallet får det bara finnas sådant som inte kan materialåtervinnas eller återbrukas på något annat sätt. Det kan exempelvis vara madrasser, gummi, textilier eller frigolit.

Damm, sågspån, eller annat lättflyktigt material är det enda material som får slängas i brännbart i en säck eller annan förpackning.

Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du är osäker på hur något ska sorteras.


Det som tidigare slängts i förslutna säckar eller kartonger ska sorteras ut på återvinningscentralen så mer avfall kan återbrukas eller materialåtervinnas på rätt sätt. Du kan sedan ta med sig din påse eller kartong hem igen för återanvändning eller slänga dem i rätt container eller behållare avsedd för den fraktionen.

Det som blir kvar i containern med brännbart går till energiåtervinning och är avfall som inte kan materialåtervinnas eller återbrukas. Det kan exempelvis vara madrasser, gummi eller frigolit.

 • Säckar som innehåller damm, sågspån, eller annat lättflyktigt material får kastas i energiåtervinning.
 • Säckar som innehåller invasiva växtarter, till exempel parkslide och lupiner. Säg till personalen så tar de hand om säcken åt dig.

 • Du blir en miljöhjälte och hjälper till att undvika att material skickas till förbränning som faktiskt kan få en annan chans.
 • Du bidrar till en hållbarare framtid och att vi i Oxelösund klarar våra hållbarhetsmål genom att mindre råvaror behöver användas till framställning av nya produkter.
 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere, då det kostar i form av avgifter och skatter att skicka avfall till förbränning.
 • Det kan finnas farligt avfall i säckarna samt vassa föremål som är en arbetsmiljörisk för personalen.

Där får du slänga allt som inte ska slängas någon annanstans på återvinningscentralen eller i sopkärlen där hemma. Till exempel:

 • Madrasser, täcken och kuddar
 • Trasiga gummistövlar och skor
 • Madrasser, täcken, kuddar
 • Takpapp
 • Mattor
 • Plastmappar
 • VHS-band och CD-skivor
 • Tapeter
 • Plasthinkar med metallhandtag
 • Textilier
 • Gosedjur

Du kan ta med dig din påse eller kartong hem igen för återanvändning eller återvinna dem genom att slänga dem i rätt container eller behållare på återvinningscentralen.

Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det på återvinningscentralen.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer