Slamsugning av enskilt avlopp 2024

Oxelö Energi ansvarar för slamtömning av enskilda avlopp i Oxelösund. Från 1 juli 2023 anlitar vi Wilssons för denna tjänst.

Bokning av slamtömning

Om du behöver boka slamtömning kontaktar du Wilssons på telefon 011- 19 32 00. Tömning sker vardagar mellan 7.00-16.00. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta Oxelö Energis kundcenter på 0155-388 40.

För att vår entreprenör ska kunna tömma din avloppsanläggning gäller följande regler

Brunnslock

Locket får väga max 15 kilo. Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
Röj växtligheten kring tömningsstället (brunnen eller tanken) så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar arbetet.
Markera var brunnen är placerad, så att den är lätt att hitta.
På vintern bör du se till att brunnslocket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller är fastfruset försvårar det arbetet.

Slangdragning

För att slangdragningen ska kunna utföras måste den väg där slangen dras vara fri från hinder i form av till exempel staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet.
Undvik nivåskillnad i möjligaste mån.
Vid nyanslutning, kontakta Miljö-och samhällsbyggnadskontoret, miljo@oxelosund.se för att ta del av vad som gäller vid nyanslutning av enskilt avlopp. Läs mer Oxelösunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller ansluten tank upp till 6 kbm

Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Körtid till fastigheten ingår. I avgiften ingår slangdragning upp till 20 m. Priser gäller från 1 januari 2024.


Skriv tabellbeskrivning här

Volym, kubikm

Avgift kr per tömning, schemalagd

Avgift kr per tömning, inom 10 dagar

Avgift kr per tömning inom 3 dagar

0-3 kbm

1 285,20 kr

1 863,54 kr

3 355,38 kr

3-6 kbm

2 325,96 kr

2 904,30 kr

4 396,14 kr

Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank över 6 kbm

Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Körtid till fastigheten ingår. I avgiften ingår slangdragning upp till 20 m. Priser gäller från 1 januari 2024.


Skriv tabellbeskrivning här

Tjänst

Avgift schemalagd

Avgift per tömning inom 10 dgar

Avgift per tömning inom 3 dagar

Tömningsavgift per timme

2 325,96 kr

2 904,30 kr

4 396,14 kr

Behandlingsavgift per kubikmeter

346,50 kr

346,50 kr

346,50 kr

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer